06 20 415 3914 | info@greendom.hu
0

cart

Kosár

Általános Szerződési Feltételek

1. Bevezető rendelkezések

Köszönjük, hogy megtisztelt minket és webáruházunkat választotta.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket (a továbbiakban: Ászf.) és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A meghirdetett akciókban, nyereményjátékokban résztvevő személyek elfogadják vásárlásukkal a www.greendom.hu által szabott feltételeket, azt magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik. A webáruház termékeivel, rendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan kérdéseire a weblapunkon feltüntetett elérhetőségeken készséggel állunk rendelkezésére.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A www.greendom.hu domain név alatt működő webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeiken rendelkezésre állunk.

Jelen Ászf. hatálya Szolgáltató weblapján (http://www.greendom.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf. folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://www.greendom.hu

Figyelemmel arra, hogy a webáruházban található termékekkel összefüggésben több típusú jogviszony jön létre a Greendom Kft. és a terméket, illetve szolgáltatást megrendelő személyek között, ezért a jelen szerződésben Greendom Korlátolt Felelősségű Társaság a továbbiakban Szolgáltató, míg a megrendelők Felhasználó elnevezéssel kerülnek megjelölésre.

2. Szolgáltató adatai

2.1. Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Greendom Korlátolt Felelősségű Társaság

A szolgáltató székhelye: 4032 Debrecen, Tarján u. 100.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeres használat elektronikus levelezési címe: info@parkertech.hu

Cégjegyzékszám: Cg. 09-09-027178

Adószám:  25357017-2-09.

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Debreceni Törvényszék Cégbírósága

Telefonszám: +36 (20) 415 3914 (hétköznapokon 9.00-18.00 óra között)

Bankszámlaszám: Budapest Bank Zrt.10103434-67484700-01004009

Adatvédelmi nyilvántartási száma: folyamatban

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, email címe: Tarhely.eu Szolgáltató Kft., 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., support@tarhely.eu

3. Alapvető és értelmező rendelkezések

3.1. Jelen szerződési feltételek (a továbbiakban: „Általános Szerződési Feltételek”) hatálya kiterjed a Greendom Kft.. mint Szolgáltató (a továbbiakban: „Szolgáltató”) és partnerei, mint Felhasználó (a továbbiakban: „Felhasználó”) (a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek”) között létrejövő valamennyi jogviszonyra.

3.2. Szolgáltató webáruház fűmagokat, gyepműtrágyákat, növénykondicionálókat, növényeket, virágokat  és kertészeti eszközöket forgalmaz. A webáruház termékei kategóriák szerint vannak rendezve a könnyebb átláthatóság érdekében. Az egyes kategóriákon belül található meg a kínálatban szereplő összes odaillő termék.

3.3. A Szolgáltató külön köteles tájékoztatni Felhasználót arról az általános szerződési feltételről, amely a szokásos szerződési gyakorlattól, a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen vagy valamely korábban a Szerződő Felek között alkalmazott kikötéstől eltér. Ilyen feltétel csak akkor válik a szerződés részévé, ha azt a másik fél – a külön figyelemfelhívó tájékoztatást követően – kifejezetten elfogadta. Felhasználó kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket megismerte, az nem tartalmaz olyan előírásokat, amelyek a szokásos szerződési gyakorlattól, illetve a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen eltérnek.

3.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen szerződés értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (a továbbiakban: Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.)     Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

3.5. A jelen szerződést 2016. szeptember 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szerződést. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

3.6. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webáruház weboldalára, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webáruháznak, az általános szerződési feltételekben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webáruház tartalmának megtekintésére.

3.7. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webáruház weboldalának, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webáruházon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. Abban az esetben, ha bármely Felhasználó a weboldalon található tartalmat jogosulatlanul használ fel a 17. pontban meghatározott jogkövetkezményekkel kell számolnia.

4. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

4.1. A megjelenített termékek online és személyesen rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás és csomagolás díját.

4.2. A webáruházban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a webáruházban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

4.3. A webáruházban a Szolgáltató részletesen feltünteti az általa nyújtott és a Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatások nevét, leírását.

4.4. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webáruházba/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

5. Rendelés menete

5.1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webáruházba.

5.2. A Felhasználónak lehetősége van választani, illetve rendelni az webáruház termékei közül. A felhasználó a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. A felhasználó vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt termék(eke)t a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A Kosár „Megtekintés” gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét és a szállítási költséget. A felhasználó itt leellenőrizheti rendelése helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthat, javíthat is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.

5.3. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál a Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a Szolgáltató a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatja a felhasználót az új adatokról. Az ilyen esetekben a felhasználó a módosítást követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetősége van arra, hogy elálljon a megrendeléstől és ebben az esetben a szerződés a felek között, egyéb jognyilatkozat nélkül, megszűnik.

5.4. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „Megtekintés” ikonra kattintva.

5.5. Ha a Felhasználó megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor a “Pénztár” gombra kattintva van lehetősége eldönteni, hogy már regisztrált vásárlóként szeretne-e belépni, új vásárlóként akar regisztrálni, esetleg regisztráció nélkül akar vásárolni.

5.6. Ha a Felhasználó korábban már vásárolt a webáruházban, úgy elég, ha a korábbi regisztráció során megadott elektronikus levélcímét és jelszavát használja. Abban az esetben, ha a Felhasználó új vásárlóként szeretne regisztrálni, akkor a vásárláshoz szükséges adatait szükséges megadnia (név, lakcím, elektronikus levélcím, telefonszám), amelyeket a rendszer eltárol, és a legközelebbi vásárlás alkalmával már csak be kell jelentkeznie. A következő lépésben a Felhasználónak a számára legmegfelelőbb szállítási módot szükséges kiválasztania (személyes átvétel vagy fuvarozó által), valamint fizetési módot (utánvét, banki átutalás,  készpénz). Ezt követően, ha a felhasználó egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez a „Megrendelés” gombra kell kattintania.

5.7. Fizetési módok: A webáruházban a megrendelt termék ellenértéke teljesíthető banki előre utalással, bankkártyás fizetéssel, személyes és utánvéttel történő fizetéssel. Utóbbi esetén a teljes vételárat szállítási költséggel együtt a küldemény átvételekor kell kifizetni készpénzben a küldemény kézbesítőjének. Előre utalás esetén a pénznek a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően kerül átadásra a küldemény a futárszolgálat részére a kiszállítás érdekében.

Előre utalás: akkor válassza, ha a rendelés értékét annak átvétele előtt utalással kívánja kiegyenlíteni.

Készpénzes fizetés: akkor válassza, ha a rendelés értékét a csomag személyes átvételekor kívánja kiegyenlíteni.

Bankkártyás fizetés: akkor válassza, ha a rendelés értékét annak átvétele előtt bankkártyával kívánja kiegyenlíteni. A fizetési mód választásával elfogadja, hogy a ……….(………….. által a www.greendom.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az ………. (…………….), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Utólagos utalás: akkor válassza. ha a rendelés értékét annak átvétele után utalással kívánja kiegyenlíteni. Az utólagos átutalásos fizetési mód csak szerződéses partnerek számára érhető el, új partner esetén pedig a harmadik megrendelést követően, egyéni elbírálás következtében igényelhető írásban az ……………… címen.

A Szolgáltató saját döntése alapján kérheti előleg megfizetését a Felhasználó részéről. Ennek mértéke nem haladhatja meg a végösszeg ….%-át.

A „Tovább” gombra kattintva Felhasználó megrendelésének összesítő oldalán láthatja megrendelésének minden megadott adatát. A „Megrendelés” gombra kattintva véglegesíti megrendelését.

5.8. Házhoz-szállítási díjak (az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák):

A házhoz-szállítást elsősorban …….. végzi, de a Greendom Kft. saját fuvareszközzel is szállíthat, illetve harmadik szállítmányozó partner bevonására is sor kerülhet a logisztikai feladatok optimális ellátása érdekében. A ……futárszolgálat vállalása szerint a szállítási határidő általában .…..…….. munkanap. Ha a megrendelést a fenti határidőn belül nem tudjuk teljesíteni, erről Vásárlóinkat értesítjük.

A rendelések kiszállítására munkanapokon 8-17 óra között történik, kérjük, olyan címet adjon meg, ahol ebben az időtartamban a csomagot Ön (vagy megbízottja) át tudja venni.

A……. futárszolgálattal történő szállítás a …….. cm-nél nagyobb vagy ……… kg-nál nehezebb termékek és egyéb törékeny kiegészítő termékek (Pl: tükör, váza, kaspó stb) esetén nem lehetséges. A futár szolgálat logisztikai technológiájából adódóan a törékeny küldemények kezelését nem vállalja, mivel a csomagfeldolgozás futószalagon történik.

Amennyiben a megrendelt termék mérete ezen paraméterek valamelyikét meghaladja, akkor egyedileg történik a szállítási költség kalkulálása, amelyről a Felhasználó elektronikus levélben tájékoztatást kap. Abban az esetben, ha a szállítási költséget nem fogadja el, jogosult az érdekmúlás igazolása nélkül elállni a szerződéstől és ebben az esetben nem jön létre a megrendelés.

Extrém időjárás esetén a szállítási idő eltérhet az ajánlatban jelzettől. A szállítási késedelmekért a Greendom Kft. felelősséget nem vállal. Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja a Felhasználót terheli, újra küldését kizárólag a megrendelt termék ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani. Kiszállítás esetén megrendelő köteles a megrendelt termék átvétele után ellenőrizni megrendelését. Esetleges reklamációját a termék átvétele után, írásban jelezheti Szolgáltató felé.

Nyári időszakban a növények épségének megőrzése és a reklamációk elkerülése érdekében nem adunk fel csomagokat, csak akkor ha a vevő ezt külön kéri a megjegyzés rovatban vagy elektronikus levélben. Igyekszünk a csomagokat hűvösebb napokon küldeni.

Kora tavasszal, a szabad gyökerű és mediterrán növényeket tartalmazó megrendeléseket nem tudunk egy csomagként kezelni, mert a szabad gyökerű növények megeredése korábbi, mint a mediterrán növényeké.

Mediterrán növényeket tartalmazó megrendeléseket csak március végétől, fagymentes időszakban postázunk, amennyiben azt a vevő másként nem kéri. Külön kérésre a nem mediterrán növényeket korábban is kiküldjük. Mivel a murvafürtök, leánderek, angyaltrombiták és minden hasonló növény virágzás előtt értékesítésre kerülnek, ezért színazonosságban kizárólag az importőr megjelölésére tudunk hagyatkozni.

Ha a fizetési módnál a személyes teljesítést vagy az utánvételt módozatot választotta a Felhasználó utánvéttel egyenlítheti ki a számlát a futárnál, illetve személyes átvételnél a helyszínen. Előre utalás esetén a pénz megérkezését követően adja át a Szolgáltató a küldeményt a futárszolgálatnak vagy a fuvarozó cégnek.

Személyes átvétel esetén a megrendelés során egyeztetett debreceni telephelyünk egyikén tudja a felhasználó átvenni a kiválasztott terméket.

5.9. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”Megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy elektronikus levélben jelezheti a Szolgáltató felé egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

5.10. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

5.11. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

5.12. Felhasználó elektronikus levélben a megrendelés elküldését követően automatikus visszaigazolást kap (Kérjük, figyelje levélszemét mappáját is!). Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb …..…..….……. munkanapon belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet ad.

5.13. Előfordulhat, hogy hibás ár szerepel a honlapon. Hibás árnak minősül különösen a termék közismert, a piacon elérhető, általánosan elfogadott vagy becsült ártól jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba vagy elgépelés miatt megjelenő hibás ár. Hibás ár esetén a megrendelést a Szolgáltató a hibás áron nem köteles elfogadni, és nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés a felek között. Amennyiben a felhasználó hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a szolgáltató részéről. A felhasználó által hibás áron történő ajánlattétel (megrendelés) esetén az ajánlattétel a szolgáltató munkatársa által küldött elektronikus – nem automata – visszaigazolása során a szolgáltató munkatársa felhívja a felhasználó figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. A felhasználó hibás ár helyett a szolgáltató által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között.

6. A megrendelések feldolgozása

6.1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik, ami munkanapokon …… és ……. óra között zajlik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

6.2. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 (öt) munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított .….…..…….. napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

6.3. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül visszatéríteni.

6.4. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

7. Teljesítési határidő, teljesítés, részteljesítés

7.1. A teljesítési határidő a megrendelés visszaigazolásának időpontjától értendő, és minden megrendelés esetén egyedileg kerül meghatározásra. A jelen pont értelmében a megfizetés időpontjának az a nap minősül, amely napon az előleg Szolgáltató bankszámláján jóváírásra kerül.

7.2. A teljesítési határidő módosulását – az arról való értesüléstől számított lehető legrövidebb időn belül – Szolgáltató köteles haladéktalanul Felhasználó tudomására hozni.

7.3. Szolgáltató fenntartja a jogot a határidő előtti, illetve részteljesítésre. Felhasználó a határidő előtti teljesítést kifejezetten elfogadja. Szolgáltató mindent megtesz a megrendelések határidőre történő teljesítése érdekében, ezért fenntartja a jogot arra, hogy egy több tételből álló megrendelést több részletben teljesítsen és számlázzon. Felhasználó a több részletben való teljesítést kifejezetten elfogadja.

7.4. A szerződés teljesítése során Szerződő Felek kötelesek együttműködni, ennek keretében kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni az érdekkörükben felmerülő, a szerződés teljesítésére kiható minden lényeges adatról, tényezőről és körülményről. Ezen intézkedéseket és nyilatkozatokat a Szerződő Felek írásban rögzítik.

7.5. Szolgáltató a teljesítés alvállalkozó igénybevételére jogosult.

8. Elállás joga

8.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

8.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 (tizennégy) nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

8.3. A felhasználó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a szolgáltató vállalta e költség viselését.

8.4. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

8.5. Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére.

8.6. A Felhasználó a 8.1. – 8.5. pontokban meghatározott elállási jogát a vetőmagok, kertészeti kellékek, műtrágya rendelés esetén gyakorolhatja. A gyorsan romló termékeknél, jelen esetben az élő növényeknél a Felhasználót nem illeti meg az elállás joga, mivel a kertészeten kívüli szakszerűtlen kezelés is okozhat sérülést a növényen.

8.7. A Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

8.8. Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 (tizennégy) napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címén leadni. Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 (tizennégy) napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

8.9. Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

8.10. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

8.11. Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját kell figyelembe venni, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére.

8.12. Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő 14 (tizennégy) napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.

8.13. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el. (link)

8.14. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el. (link)

8.15.Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

8.16.Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

9. Jótállás, szavatosság, kellékszavatosság

9.1. Felhasználó rendelési hibájából adódó eltérésekért Szolgáltató nem vállal felelősséget, ilyen okból reklamációt nem fogad el.

9.2. A felhasználó webáruházat üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

9.3. Jótállási vagy szavatossági igényt vagy bármilyen minőségi kifogást csak abban az esetben érvényesíthet a megrendelő a termékkel kapcsolatosan, ha tudomásul vette a telepítési és gondozási útmutatóban foglaltakat, és a telepítést követően a telepítés állapotáról legalább három fényképfelvételt küld elektronikusan a Szolgáltató részére, amelyet követően, ha a telepítés nyilvánvalóan nem megfelelő, a webáruház a telepítéssel kapcsolatosan további instrukciókat ad a megrendelő részére.

9.4. A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

9.5. A felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (két) hónapon belül közölni. A felhasználó a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

9.6. A Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

9.7. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webáruházat üzemeltető Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

9.8. Minden növényük esetében maximálisan törekszünk a szín- és fajta azonosságra, azonban előfordulhatnak eltérések, melyeket igyekszünk azonnal orvosolni, vagy a termék árának visszafizetésével, vagy cserével. Minden ilyen eset egyedi megegyezéssel zárul a Felhasználó választása szerint.

A Szolgáltató szavatolja, hogy:

 • növényeit a lehető legnagyobb odafigyeléssel gondozza és a növények egészségesek,
 • fagytűrő fás szárú növényei (fák, bokrok, cserjék, rózsák) a kézhezvételtől számított 2 (két) éven belül megfelelően növekednek és virágoznak,
 • gumós kerti növényei, nem fagytűrő és egynyári növényei, valamint nem fagytűrő cserjéi a kézhezvételt követően az első év normál virágzási szakaszának megfelelően növekednek és virágoznak (ezen áruk esetében a szavatossági idő a vásárlástól az első virágzási időszak végéig tart)
 • egyéb árui a kézhezvételt követő legalább 1 (egy) évig rendeltetésszerű használtra alkalmasak lesznek.

9.9. A Szolgáltató az általa szállított áruk minőségét a jelen Általános szerződési feltételek,  a Szolgáltató által a webáruházban közzétett leírások, illetve a hatályos jogszabályi előírások szerint szavatolja. A szavatossági időszak kezdete a számla kiállításának a dátuma. Amennyiben a szolgáltató a Felhasználó szavatossági igényét megalapozottnak ítéli és az áru visszaküldését kéri, úgy a visszaküldés költségét a Szolgáltató viseli. A megalapozatlan igényekkel kapcsolatban felmerülő költségek a Felhasználót terhelik.

A fenti szavatosság nem terjed ki arra az esetre, ha:

 • a hiba, károsodás az áru Felhasználó általi, nem megfelelő kezeléséből ered,
 • a hiba, károsodás a növény termesztésére, nevelésére vonatkozó előírások be nem tartásából ered,
 • a hiba, károsodás mértéke nem haladja meg a szokásos használatból eredő elhasználódás mértékét,
 • a hibát, károsodást a Felhasználó szándékos, jogellenes magatartása idézi elő,
 • a hiba, károsodás az áru Felhasználónak felróható késedelmes átvételéből ered (pl. ha a vásárló értesítés ellenére sem veszi át az árut és emiatt az áru több héten postán marad.

A szavatossági jog fennállására és gyakorlására a fentiekben rögzítetteken kívül a hatályos jogszabályi rendelkezések megfelelően irányadók.

Jótállás feltétele:

 • szakszerű ültetés,
 • gondos kezelés szükség szerinti metszés,
 • növényvédelmi feladatok elvégzése,
 • megfelelő öntözés, tápanyagellátás,
 • elpusztult gyökeres növény panasztételkori bemutatása a beültetés helyén,
 • vásárlást igazoló bizonylat.

Jótállás nem érvényesíthető:

 • szélsőséges időjárás okozta növénykárok esetén (pl. fagykár, jégverés, belvíz, nyári, illetve téli aszály, szélvihar stb.)
 • konténeres növényekre,
 • szabad gyökeres növényekre.

Vitás esetekben a pusztulás okának meghatározására cégünknek jogában áll igazságügyi szakértő kirendelése, melynek költségét abban az esetben a panaszt tevő fizeti, ha a pusztulást, nem a növény minőségbeli hiányosságai okozták a szakértő véleménye szerint.

9.10. Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

9.11.Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

9.12. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

9.13.Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított (2) két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

9.14. A felhasználó termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

9.15. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.

9.16. A jótállás időtartama 1 (egy) hónap. A jótállási határidő a termék Felhasználó részére történő átadása, vagy ha a telepítést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, a telepítés napjával kezdődik.

9.17. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, egyébként viszont Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a termék- és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

9.18. Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

10. A szavatossági igény esetén történő eljárás

10.1. Felhasználó és Szolgáltató közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a Felhasználó (amennyiben fogyasztó) hátrányára nem térhet el.

10.2. A Felhasználó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

10.3. A Szolgáltató a Felhasználó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

10.4. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Felhasználó rendelkezésére kell bocsátani.

10.5. Ha a Szolgáltató a Felhasználó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – 5 (öt) munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Felhasználót.

10.6. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított 3 (három) évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

10.7. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

11. Panaszekezelés rendje

11.1. Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti elektronikus levélcímen, vagy levél útján is közölheti.

11.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a felhasználónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a felhasználónak.

11.3. Az írásbeli panaszt a szolgáltató 30 (harminc) napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 (három) évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

11.4. A Felhasználó a szolgáltatóval szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben a panaszát a Szolgáltató elutasítja, úgy jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Felhasználó a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a Felhasználó erre irányuló kérelme alapján –  az illetékes testület helyett a Felhasználó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

11.5. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Felhasználó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Felhasználót megillető jogokkal és a felhasználót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

11.6. A békéltető testület eljárása a felhasználó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
c) ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
e) a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
f)a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
g) a testület döntésére irányuló indítványt,
h) a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a felhasználó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a felhasználó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

11.7. A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

11.8. Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20. GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496 Központi telefonszám: +36 1 459 4800 Faxszám: +36 1 210 4677 E-mail: nfh@nfh.hu

11.9. Panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információsszabadság Hatósághoz: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

11.10. Kötelezettséget vállalunk az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot a linkre kattintva érheti el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm.

11.11. Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással.

11.12. A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatv vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt.

11.13. Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor.

12.  Szerzői jogok

12.1.    Miután a http://www.greendom.hu mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

12.2.    A http://www.greendom.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

12.3.    A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

12.4.    Tilos a http://www.greendom.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

12.5.    A http://www.greendom.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

12.6.    Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli, a jelen fejezet rendelkezéseit sértő, felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 50.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ez a kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

13. Záró rendelkezések

13.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

13.2. Ha a jelen általános szerződési feltételek bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

13.3. Amennyiben Szolgáltató az Ászf alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az Ászf valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

13.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton, peren kívül próbálják rendezni, amennyiben erre ez a vitarendezés nem bizonyul eredményesnek a peres ügyei, vonatkozásában a Debreceni Járásbírság, illetve a hatásköri szabályok alapján a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

13.5. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.

13.6. A jelen Általános Szerződési Feltételeket a Szolgáltató minden előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatja, de az Általános Szerződési Feltételek módosítása visszamenőleges hatállyal nem értelmezhető. Tartós üzleti kapcsolat esetén az Általános Szerződési Feltételek módosulását Szolgáltató a módosulást követő 3 (három) munkanapon belül, vagy a módosulást követő első megrendelés beérkezésekor köteles jelezni Megrendelő részére.

13.7. Adott megrendelés teljesítésére azon Általános Szerződési Feltételek vonatkozik, amely a megrendelés Szolgáltatóhoz történő beérkezésekor hatályban van. Szolgáltató köteles Felhasználó rendelkezésére bocsátani a mindenkor érvényben lévő Általános Szerződési Feltételeket. A jelen pontban foglalt rendelkezésre bocsátás elektronikus úton (a Szolgáltató honlapján való közzététellel vagy e-mail útján) is elfogadott.

13.8. Felhasználó a fenti Általános Szerződési Feltételek tekintetében kifejezetten kijelenti, hogy azokat átolvasta, a figyelemfelhívó tájékoztatást megértette, így az Általános Szerződési Feltételeket a Vállalkozóval létesített jogviszony tekintetében magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Érvényes:

2016. .……..…………..….. napjától ……visszavonásig vagy módosításig